Het woord beelddenker zegt eigenlijk al genoeg: beelddenkers zijn mensen met een sterke voorkeur voor het visuele. Zij denken letterlijk in beelden. Dat is eigenlijk helemaal niet gek, want elk kind wordt geboren als beelddenker. Baby’s kennen nog geen woorden maar gaan af op beelden, geuren of andere prikkels.

Maar naarmate een kind ouder wordt, leert het praten. Daarmee worden de beelden vervangen voor woorden, en naast het beelddenken ontwikkelt zich ook het taaldenken. Als de kinderen ouder worden, krijgen de hersenen een voorkeur voor taaldenken of beelddenken. 75% van de kinderen wordt een taaldenker.

Het grootste verschil tussen taaldenkers en beelddenkers, is dat een taaldenker problemen of vraagstukken oplost met een analytische vorm van denken. De beelddenker moet problemen oplossen zonder taal en nog belangrijker: zonder structuur. Waar de taaldenker op volgorde werkt (als ik eerst dit doe, dan gebeurt er dat), kijkt de beelddenker in één keer naar het geheel met een voorkeur voor beelden. Hij of zij overziet de situatie met één blik en handelt. Eigenlijk maakt de beelddenker daarmee gebruik van een voortalige denkwijze: er wordt eerst in beelden gedacht en daarna worden de woorden erbij gezocht.

Is dat erg? Ja en nee. Nee, omdat beelddenkers veel positieve kenmerken hebben. Ze zijn vaak inventief, creatief, associatief, sensitief, sociaal bewogen, hebben een brede belangstelling en zijn goede organisatoren. Ja, omdat het huidige schoolsysteem nog steeds gericht is op taaldenkers. De meeste leerstof wordt in tekst aangeboden, de leerstof wordt vervolgens in een vaste volgorde verwerkt en er wordt vanuit detail gewerkt. Gevolg: veel beelddenkers hebben problemen op school. En dat terwijl er toch zoveel potentie in beelddenkers zit!

Open Your Eyes helpt beelddenkers bij het scheppen van orde en structuur in dit schoolsysteem. Via speciaal voor beelddenkers ontwikkelde methoden, krijgen zij meer inzicht in de lesstof.