Beelddenken, een lastige gave?

1 Item

SONY DSCVroeger waren alle mensen beelddenkers. Maar met de komst van schrift en boekdrukkunst zijn we steeds meer talig gaan denken: geordend, in stapjes en veel auditief. En zo hebben we ook het  schoolsysteem opgebouwd.

Inmiddels neemt de rol van beeld steeds meer toe. De kinderen van tegenwoordig zijn veel visueler  ingesteld dan hun ouders en grootouders. Het gevolg: steeds meer kinderen ondervinden problemen met het talige schoolsysteem.

Vooral in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs heeft een beelddenkend kind het lastig. Het accent ligt in die eerste jaren vooral op reproduceren van definities, woordenschat, stellingen en formules.

Leren hoe jij het beste kan leren is dan cruciaal. Want niets is frustrerender dan te weten dat je wel het niveau hebt, maar dat je rapportcijfers het niet laten zien.

Thirza Zellerer van Open Your Eyes is gespecialiseerd in het leren leren en begeleiden van beelddenkers. Samen met de jongere gaat zij na waar de problemen zitten en gaat met de jongere op zoek naar de manier waarop hij of zij het beste kan leren. Voor veel jongeren is het een opluchting te merken dat het gewoon een kwestie is van anders te leren. En dat leren zelfs leuk kan zijn!

Ook voor een individueel onderwijskundig beelddenkonderzoek kun je bij Open Your Eyes terecht.

Weerstand

by Oyee

Eye opener augustus 2016 “Ik wil wel, maar dan wel op een andere dag. Want ik heb helemaal nooit meer tijd voor mezelf!”  Heftig uitgesproken woorden waarbij het lieve jongetje in kwestie stampvoetend voor zijn moeder ging staan. Daarbij alle dagen als alternatief opnoemend, waarvan hij wist dat zijn moeder hem niet naar Open Your […]