Via het beelddenkonderzoek bij Open Your Eyes, krijg je uitsluitsel over of je kind een beelddenker is of niet. Door het uit laten voeren van dit onderzoek, wordt ook gelijk duidelijk of en in welke mate jouw kind hier (leer)problemen door ondervindt.

Het beeldonderzoek wordt afgenomen met behulp van het Wereldspel.

 

SAMSUNG

Daarnaast vindt er een visuele screening plaat om te ontdekken hoe het met de samenwerking van de ogen gesteld is. Ook volgt er een didactisch onderzoek. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de eventuele problemen.

Na het onderzoek ontvang je een uitgebreid schriftelijk verslag en een mondelinge toelichting van het onderzoek. Uiteraard inclusief aanbevelingen en advies.

Het beelddenkonderzoek wordt in twee keer afgenomen, in beide gevallen duurt de sessie anderhalf uur. Het onderzoek vindt plaats op afspraak, bij voorkeur op woensdagochtend