Beelddenker of niet? Om echt uitsluitsel te krijgen over of een kind een beelddenker is of niet, is onderzoek nodig. Er zijn echter wel een aantal kenmerken te noemen waardoor het vermoeden gesterkt zal worden:

 • Geen tot weinig tijdsbesef
 • Links en rechts door elkaar halen
 • Moeite hebben met volgorde
 • Creatief en associatief
 • Veel fantasie, vindingrijk
 • Groot inlevingsvermogen en sociaal bewogen
 • Wisselende prestaties op school
 • Een trage of afwezige indruk maken.  Het kind kan gesloten of naar binnen gekeerd overkomen, alsof het er niet helemaal bij is.
 • Laag werktempo. Dit heeft te maken met het steeds moeten schakelen tussen taal en beeld.
 • Hoog handelingstempo
 • Moeite met regels. Het kind geeft liever een eigen interpretatie aan de regels.
 • Vaag taalgebruik. Woorden als dinges, je weet wel, die, of dat ding zijn niet onbekend in de vocabulaire.
 • Veel gebaren maken bij het vertellen
 • Moeilijk te volgen tijdens het vertellen van een verhaal. Aan het verhaal zit vaak ook geen duidelijk begin of eind.
 • Moeite met tot de kern komen.
 • Helikopter view. Er wordt overzicht gehouden over de werksituatie door er als het ware boven te hangen, alle punten zijn te zien.

Herken je deze punten in jouw kind? Laat dan, om het zeker te weten, een beelddenkonderzoek uitvoeren.