Leren leren 12+ richt zich op beelddenkers of leerlingen die een voorkeur hebben voor een visuele leerstijl. De training is geschikt voor leerlingen op de middelbare school en MBO-studenten. Ook voor kinderen die zich opmaken voor de brugklas, is dit een goede voorbereiding. De training leert de studenten op een beeldende manier met leerstof om te gaan, het overzicht te houden en te begrijpen waar de stof over gaat. De technieken helpen de kinderen bij het leren, plannen en maken van het huiswerk.

In de training komen de volgende kernwaarden aan bod:

 • Teksten lezen, begrijpen en samenvatten.
 • ┬áPlannen van het huiswerk.
 • Doorgronden van teksten door middel van de Kleurmethode.
  De Kleurmethode helpt de leerlingen inzicht te krijgen in de structuur van lees- en leerteksten. Dit heeft tot gevolg dat de tekst beter en sneller samen te vatten is.
 • Beeld en Brein kaarten.
  Op deze kaarten staat een overzicht van de leerstof voor een repetitie, proefwerk of tentamen.
 • Tips voor het leren van woorden in vreemde talen.
 • Oefeningen voor het gebruiken van de linker- en rechterhersenhelft. Door met beide hersenhelften (ook wel leeringangen genoemd) te werken, kan de leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast.
 • Geheugentechnieken.
 • Gebruik maken van je talenten.
  Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en helpt uw kind beter om te gaan met moeilijke situaties.

LerenLeren 12+ wordt gegeven in vier bijeenkomsten van anderhalf uur.

Er wordt gezorgd voor materiaal, drinken en iets lekkers.