De training Leren leren basisschool is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het accent ligt zowel op effectief leren als op het in balans zijn met jezelf. Juist bij kinderen met Dyslexie, ADD, ADHD, ASS heeft dit enorm veel effect, evenals bij beelddenkers.  Met behulp van de LEREN LEREN-methode gaat uw kind aan de slag.
De training richt zich op de volgende kernwaarden:

 • Werken met beide hersenhelften
  Leerstof onthouden wordt makkelijker als het kind zowel de linker- als rechterhersenhelft gebruikt. Door middel van oefeningen, geheugentechnieken en inzicht over hoe de hersenen werken, wordt het kind zich bewuster van alle leeringangen. Leren wordt op deze manier leuker en gaat beter.
 • Tekstbegrip via de Kleurmethode
  Veel kinderen hebben moeite met tekstverklaring, oftewel begrijpend lezen. Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, levert nog wel eens problemen op. Dit is echter wel noodzakelijk bij het lezen én bij het leren. Met behulp van de Kleurmethode leert uw kind hoofd- en bijzaken uit de tekst te halen.
 • Conceptmap
  Via de conceptmap maakt het kind tegelijkertijd gebruik van taal en beeld. Leren wordt daardoor effectiever, leuker, en gaat veel sneller.
 • Organiseren
  Het overzichtelijk maken van zowel de leerstof als werkstof kan uw kind helpen bij het leren. Via de conceptmap kan uw kind werkstukken, spreekbeurten of boekverslagen opzetten en uitwerken. Dit brengt structuur.
 • Omgaan met angsten en onzekerheden
  Faalangst en onzekerheid kunnen een kind remmen bij het leren. Met behulp van onder andere zelfbeeld oefeningen, leert uw kind om te gaan met onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat uw kind sterker in zijn of haar schoenen staat en dat hij of zij beter om kan gaan met probleemsituaties. Dat heeft weer tot gevolg dat er meer tijd en ruimte is om te leren.

Schoolbasis bestaat uit zes bijeenkomsten van elk ongeveer anderhalf uur.

Op de training wordt gezorgd voor materiaal, iets te drinken en iets lekkers.